قسم

سرد بود و سیاه

هیاهویی مرا در خود گم کرد

دیوان مرا ربودند

پرم سوخت

شعله ام خاموش شد

تشنه ام

از جنگی مغلوبه  باز می گردم

خون گریه می کنم باد

این خاکستر

 هنوز سرخی زیر خود پنهان دارد؟

بگرد

بچرخ

برقص

تو را به خورشید قسم

این ققنوس امان می خواهد

امان!

روشنم کن...

 

 

منصوره 5/1/93

/ 1 نظر / 22 بازدید
مریمی

اساسی به دلم میشینه، دست مریزاد