پست های ارسال شده در دی سال 1389

سماع

دوباره ققنوس شو                  در این برزخ، دوباره برخیز                 از این آتش، دوباره        بسوز               بگداز                    متولد شو... سماعی کن         چون سماع روز ازل                   ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید