گم

تشنگی محض است و

غریقی در دریای بیکران.

تاریکترین تاریکیهاست ,

عمیق دریای آبی آرام.

سنگین ,

نفسگیر

و قیرتر از شب.

گم شدن در این وادی

بی آنکه یونس باشی,

یا خضری به انتظار نشسته باشد,

در این هزار فرسخ دور از خورشید

گم شدن در تاریکی صحرا را به سخره می گیرد.

 

منصوره

90/8/1

/ 2 نظر / 15 بازدید
پیمان

هیچ امیدی به خضر ها نیست.. خضر ها رفته اند و از دنیا فقط مایی اندک باقیست...

مهدیس

بیا دستتو بده به من .... بیا بریم گم شیم بوسی ... [ناراحت]