...

...

و من بعد از سالیان

دوباره در آغاز ایستاده ام

و دوباره تنها همان را خواهم گفت 

ای همه رفتگان به جستجوی او

حقیقت عیان تر از آنست که جستجو شود

...

 

منصوره

/ 4 نظر / 41 بازدید
آرین

...

مریمی

:) چراغ خونه وبلاگت و روشن کردی و ما هم باز خوشحال به خونت سر می زنیم

مهدیس

Big Like